Panduan Penulisan (manuscript template + pedoman penulisan) dapat diakses melalui link berikut ini

bit.ly/panduanJPDD

atau melalui pilihan menu pada website ini.

Terima kasih